Pilot Project 7 Kunstwerken afgerond

Ons klimaat verandert: de zeespiegel stijgt, het regent vaker, de bodem daalt en we krijgen vaker te maken met hoogwater. Als we niets doen, loopt Noord-Holland, dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, onder water. De Spuisluis Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen, de keersluis in Broekerhaven, de Grote Sluis in Hoorn en de Hornsluis, de Noordersluis en de Zuidersluis in Schardam (7 Kunstwerken) zijn daarom in 2021 en 2022 versterkt. Hierbij hebben we intensief samengewerkt met de combinatie TAUW/Friso Civiel.

Onder de omstandigheden van een superstorm met veel wind en regen was er onvoldoende zekerheid dat de sluizen het water voldoende konden keren. Om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen zijn de sluizen versterkt.

Hoe zijn de sluizen versterkt?

  • Bij de Noorder-, Zuider- en Hornsluis in Schardam is de oude schuif vervangen door een nieuwe schuif die bestaat uit twee delen. Hiermee kunnen we de sluis  gedeeltelijk of helemaal dichtzetten. Daardoor kan de sluis het hoogwater tegenhouden wanneer de situatie erom vraagt. Tegelijkertijd blijft de functie om water in te laten of uit te laten behouden. Bij het vormgeven van de nieuwe schuiven is rekening gehouden met het monumentale karakter van de drie sluizen.
  • De Sassluis in Enkhuizen heeft twee extra sets deuren gekregen die we bij hoogwater kunnen sluiten Dit zorgt voor extra betrouwbaarheid en veiligheid. De houten deuren passen bij het monumentale karakter van de sluis. Daarnaast zijn twee defecte schuiven in het omloopriool van de sluis hersteld.
  • Een set wakerdeuren en een schuif zijn vervangen bij de Spuisluis Oostoever in Den Helder.
  • Voor de keersluis in Broekerhaven en de Grote Sluis in Hoorn is alleen het sluitingsprotocol aangepast. Dit is een administratieve handeling. Er zijn hier geen fysieke werkzaamheden uitgevoerd.

Benieuwd naar de werkzaamheden? Bekijk dan onze projectfilm van de uitvoering.

Hollands Noorderkwartier is omgeven door water. De primaire waterkeringen en sluizen beschermen ons tegen dit water. De versterking van deze 7 Kunstwerken was onderdeel van het  Hoogwaterbeschermingsprogramma(externe link) (HWBP): een programma waarin Rijk en waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Het project was als pilotproject bestempeld omdat dit het eerste landelijke project is binnen het HWBP met alleen maar kunstwerken in de opgave. De opgedane kennis wordt de komende maanden breed gedeeld om zo ervoor te zorgen dat voor 2050 ook de kunstwerken, net zoals de dijken, weer voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. 

De stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) beloonde de restauratie van de Sassluis met een mooie tweede plaats.