Wat gaat er gebeuren?

Door klimaatverandering zien we steeds meer hevige en geconcentreerde neerslag, de zogenaamde clusterbuien. De afgelopen jaren heeft dit tot de nodige wateroverlast geleid in onder meer Heemskerk en Beverwijk. Ook het stedelijk gebied van Castricum, Limmen en Akersloot loopt risico. 

Om hier overlast te voorkomen worden maatregelen genomen die de afvoer van het overtollige water beter verdeelt over het agrarisch gebied om vervolgens versneld af te voeren bij overlast. 

Klimaatadaptatie

De afgelopen jaren is een toename van het aantal clusterbuien waarneembaar. Ook de heftigheid neemt toe. Noord-Holland lijkt ook zwaarder getroffen te worden dan andere delen van Nederland. Dit heeft in diverse Noord-Hollandse gemeenten tot de nodige overlast geleid. Om te voorkomen dat Uitgeest, Castricum en Limmen wateroverlast gaan ervaren, worden er maatregelen genomen. Bijzonder is dat een oude bekende opnieuw wordt ingezet. Gemaal 1879 in Akersloot wordt aangezet als er extra pompcapaciteit nodig is om het water naar de polders te pompen. 

Waar vindt het project plaats?

Het projectgebied ligt in de Groot Limmer Polder, Castricummerpolder en polder De Zien. De polders liggen in de gemeenten Castricum en Uitgeest.

Groot Limmer Polder

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De start van de uitvoering van dit project is in 2022 gepland.

Met wie werken we samen?

In dit project werken we samen met de gemeenten Castricum en Uitgeest, de bewoners en grondeigenaren.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Dit project wordt uitgevoerd met financiële steun vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland"

Heeft deze informatie u geholpen?