Wat is schoon en voldoende water eigenlijk?


Veel mensen kennen de waterschappen van de dijken. Maar we doen meer. Naast dijken onderhouden en verstevigen, zorgen we ook voor schoon water én voldoende water. Zo zuiveren we afvalwater, zorgen we dat planten en dieren goed kunnen leven in het water en houden we het water op peil.

Werken aan veilige dijken

We controleren de dijken en duinen goed en versterken ze als dat nodig is. Zo versterken we momenteel de Markermeerdijken(externe link) tussen Hoorn en Amsterdam. Die worden niet alleen sterker, ook de omgeving wordt mooier. In Hoorn komt een groot stadsstrand, er komen wandel- en fietspaden en er is ruimte voor natuurontwikkeling. Al met al een hele operatie met als belangrijkste doel: droge voeten voor onze inwoners!

Bekijk hier de video waarin de Kapitein van het Markermeer ontdekt waarom en hoe de Markermeerdijken versterkt worden:

Zuiveren rioolwater

Vroeger was het oppervlaktewater een open riool. Dat zorgde voor veel ziektes. Dankzij onze rioolwaterzuiveringsinstallaties is het oppervlaktewater veel schoner geworden. Zo kan jij er vooral van genieten!

Het vuile water van inwoners, bedrijven en van de straat (na een regenbui) komt via wc's, afvoerputjes en rioolputten in het riool. 30 rioolgemalen pompen dit water naar onze 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daar maken we het water schoon met behulp van bacteriën. Het schone water komt weer in de sloot.

Een stabiel waterpeil in de sloot

Zonder onze gemalen (pompen) zouden de vele sloten bij regenval in no time overstromen. Diezelfde sloten houden we bij droogte op peil met water uit het Marker- en IJsselmeer. Een stabiel waterpeil in sloten en vaarten is belangrijk voor de veiligheid van onze (veen)dijken, voor de natuur, agrariërs, de scheepsvaart en voor de funderingen van huizen. Met behulp van sluizen, stuwen, gemalen en pompen zorgen we hiervoor.

Neem een kijkje in gemaal De Helsdeur:

Een gezonde sloot

Voor gezond water in sloten, vaarten, grachten en meren leggen we natuurvriendelijke oevers aan, passen we gemalen aan zodat vissen veilig kunnen passeren en baggeren we regelmatig.

Als de ruimte het toelaat, laten we meer begroeiing langs de wateroevers staan. We controleren of inwoners en bedrijven het oppervlaktewater niet onnodig vervuilen. En als dat het geval is, grijpen we in.

Onze collega Sandra laat je een natuurvriendelijke oever zien:

 

Controle kwaliteit zwemwater

In ons gebied controleren we de waterkwaliteit van de officiële zwemwaterlocaties.
 

Hierbij kijken we vooral naar bacteriën en blauwalg. In Noord-Holland zijn er meerdere officiële zwemplekken waar je lekker buiten kan zwemmen. Wil je weten of het water op deze zwemwaterlocaties veilig en schoon is? Kijk dan op zwemwater.nl (externe link)of installeer de Zwemwater app. 

Bedankt waterbazen!

Kijk voor meer informatie en tips op www.waterschappen.nl/waterbazen(externe link)

Heb je zin in een wandeling? Bekijk dan de waterbazenwandelingen