Schoon water is essentieel voor mens, plant en dier. De klimaatverandering bedreigt de kwaliteit van ons water. Hoge temperaturen en verandering in neerslag veroorzaken blauwalg botulisme, vissterfte, stankoverlast en een achteruitgang van het leven onder water.

Daarnaast speelt de mens een belangrijke rol. Het dumpen van afval, schoonmaakmiddelen, gifstoffen en mest zorgt voor vervuiling van onze sloten, rivieren en het grondwater. De verslechtering van de waterkwaliteit vormt ook een bedreiging voor ons drinkwater. Gelukkig kan iedereen een bijdrage leveren aan schoon en gezond water.

Bronvermelding

De teksten en illustraties op deze pagina's zijn afkomstig van de website waterklaar.nl. Wij danken Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Water in Limburg voor hun welwillende medewerking.