Was de auto in de wasstraat. Het is makkelijk en je hoeft zelf niets te doen. Bij elke wasbeurt komen schadelijke stoffen vrij zoals shampoo, olie- en rubberresten. Als je jouw auto voor de deur wast, kunnen verontreinigingen via de straatput in het oppervlaktewater terecht komen. Het water van veel straatputten belandt via een regenwater- of infiltratieriool rechtstreeks in een sloot. Dat is slecht voor de kwaliteit van het grondwater en het waterleven in de sloot. Het vuile water van een wasstraat wordt hergebruikt, gefilterd en gaat uiteindelijk via het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Kosten

Afhankelijk van de wasstraat en het programma dat je kiest, zijn er kosten verbonden aan het wassen van je auto in de wasstraat of in een wasbox.

Tips

  • De wasstraat hergebruikt water, waardoor er minder drinkwater wordt verspild voor het wassen van je auto.
  • Het water wordt na gebruik gefilterd en hergebruikt.
  • Uiteindelijk wordt het via het riool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
  • Meer informatie(externe link) (Niet in het riool)