Wanneer regenwater op beplanting valt, zakt het meestal weg in de bodem. Regelmatig bevatten tuinen te veel steen. Door steen te vervangen door beplanting kun je gemakkelijk regenwater opvangen en in de bodem laten wegzakken. Dit kan door middel van het aanleggen van een moestuin of plantvakken. Leg plantvakken lager aan, zodat je het regenwater kunt opvangen in de plantvakken. Kies voor de juiste planten om onkruidgroei, ziekten en plagen tegen te gaan. Wanneer er toch onkruid groeit, bestrijd dit dan gifvrij.

Een groene tuin is ideaal voor verkoeling en je kunt een steentje bijdragen aan de biodiversiteit. Het ziet er leuk uit en in veel gevallen krijg je voor het vergroenen van je tuin een subsidie van de gemeente. Check de subsidieregeling(en) van jouw gemeente voor het afkoppelen van de regenpijp en/of het vergroenen van je tuin.

Kosten

De kosten zijn onder andere afhankelijk van de grootte van de plantvakken, de hoeveelheid te verwijderen zand en het opnieuw gebruiken van uitkomende verhardingen.

Ruimtegebruik

Niet van toepassing. Je gaat de tuin anders gebruiken.

Moeilijkheid

Het verwijderen van stenen, de onderliggende zandlaag, het aanvullen met teelaarde en het aanplanten zijn niet moeilijk. Het moeilijkste onderdeel is het aanbrengen van een kantopsluiting bij de overblijvende verharding. Een kantopsluiting is een hard of flexibel materiaal dat gebruikt wordt als afscheiding tussen beplanting en verharding.

Grondverzet

De hoeveelheid grondwerk ligt aan de omvang van de nieuwe plantvakken en de diepte van de zandlaag onder de stenen.

Onderhoud

Een groot misverstand is dat een stenen tuin minder onderhoud vraagt. Een stenen tuin moet worden schoongeveegd, het onkruid tussen de tegels moet worden verwijderd en veel mensen willen geen algenaanslag. Een goed aangelegde tuin met beplanting hoeft niet meer tijd te kosten.

Klimaatdoelen

Een groene tuin is goed tegen hittestress en het regenwater kan in de grond zakken.

Waterkwaliteit

Op plekken waar weinig wordt gelopen ontstaat sneller onkruid. Door op deze plekken tegels te vervangen door groen hoef je minder onkruid te verwijderen en is het gebruik van schadelijke chemische middelen overbodig.

Biodiversiteit

Bijdrage verbetering biodiversiteit

Op de website maakgrijsgroener.nl(externe link) vind je meer informatie over het beschermen en herstellen van de biodiversiteit en tips over het groener maken van grijs.