Schoon water is essentieel voor mens, plant en dier. Naast vervuiling door mensen bedreigt klimaatverandering de kwaliteit van ons water. Hoge temperaturen en de verandering in neerslag veroorzaken wateroverlast, blauwalg, botulisme, vissterfte, bruin kraanwater, stankoverlast en een achteruitgang van het leven onder water. Deze verslechtering van de waterkwaliteit vormt ook een bedreiging van ons drinkwater.

We vinden het normaal dat schoon water uit de kraan komt en amper iets kost. Nederland behoort tot de wereldtop als het gaat om schoon én lekker drinkwater. Zo gewoon is dat echter niet. Water wordt niet alleen schaarser, het kost ook steeds meer moeite om er schoon drinkwater van te maken.

Het is belangrijk dat problemen met water aan de waterbeheerder worden doorgegeven als het vermoeden ontstaat dat iets niet in orde is. Dan kan er op tijd actie worden ondernomen om schade aan het milieu, huizen en straten en aan de volksgezondheid te voorkomen of te beperken.

Kosten

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wateroverlast

Snelle actie helpt grotere problemen te voorkomen.

Waterkwaliteit

Snelle actie helpt grotere problemen te voorkomen.

Melding doen

Je kunt bij ons eenvoudig digitaal een melding doen over water. Signaleer je iets verdachts in of aan het oppervlaktewater bij jou in de buurt of heb je wateroverlast? Meld dit dan via ons meldingsformulier.

Spoed?

Bij spoed kun je beter telefonisch contact met ons opnemen. Calamiteiten kun je dagelijks, 24 uur per dag, bij ons melden via telefoonnummer 0800-1430. Als dat nodig is schakelen wij de crisisbeheersingsorganisatie in.