Gooi bladeren en tuinafval in de groene bak (gft-bak). Je kunt ook zelf een composthoop maken. Tuinafval kan meestal ook gratis bij de milieustraat ingeleverd worden.

Bladeren en tuinafval verstoppen straatputten. Bovendien zijn veel putten niet aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar op een regenwater- of infiltratieriool dat uitkomt op een sloot. Bij hevige regenval kunnen verstopte straatputten het regenwater niet meer afvoeren, met wateroverlast op straat of in woningen en bedrijven tot gevolg. Ook kan door verstoppingen afvalwater in de sloot terechtkomen, dat is schadelijk voor de (water)natuur. Bovendien leidt het ontstoppen van de straatputten tot onnodig hoge onderhoudskosten.

Kosten

Indien je veel grof tuinafval hebt, breng het dan naar de milieustraat van je gemeente. Hier zijn (over het algemeen) geen kosten aan verbonden.

Waterkwaliteit

Straatputten zijn alleen bestemd voor schoon (regen)water. Alle andere materialen die in straatputten belanden, beïnvloeden de waterkwaliteit.

Tips

  • Gooi bladeren en tuinafval in de groene gft-bak.
  • Maak een composthoop in je tuin.
  • Je kunt bladeren in het najaar ook wegbrengen naar de bladerenkorf in jouw buurt. Veel gemeenten faciliteren hierin.
  • Indien je veel grof tuinafval hebt, breng het dan naar de milieustraat van jouw gemeente.
  • Meer informatie(externe link) (Milieu Centraal)