Wat kan je zelf doen?

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer uitersten. Samen met de gemeenten nemen we maatregelen om wateroverlast, droogte en hittestress in jouw omgeving te voorkomen en de waterkwaliteit te bewaken. Deze maatregelen zijn onvoldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Daarom hebben we jouw hulp nodig. Samen maken we het verschil!

Bronvermelding

De teksten en illustraties op deze pagina's zijn afkomstig van de website waterklaar.nl. Wij danken Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Water in Limburg voor hun welwillende medewerking.