Gevolgen

Lange perioden van droogte komen steeds vaker voor. Daardoor is er minder water beschikbaar. Dat heeft gevolgen voor mensen, dieren en de natuur. Landbouwgewassen kunnen voor een langere tijd niet beregend worden. De drinkwatervoorziening kan in gevaar komen. Bomen en planten verdrogen omdat er wekenlang geen druppel regen valt. Het is daarom belangrijk om tijdens natte perioden water op te slaan en bij droogte genoeg water beschikbaar te hebben.

Bronvermelding

De teksten en illustraties op deze pagina's zijn afkomstig van de website waterklaar.nl. Wij danken Waterschap Limburg, Provincie Limburg en Water in Limburg voor hun welwillende medewerking.