Infiltratiekratten

Een infiltratiekrat is een ondergrondse holle ruimte om water te bergen. Het water kan vervolgens langzaam opgenomen worden in de bodem. Om vuil tegen te gaan wordt er rondom de krat een geotextieldoek aangebracht. Op deze manier voorkom je het dichtslibben van de kratten. Per krat kan 250 tot 300 liter water geborgen worden.

Kosten

Een basisset infiltratiekratten kost ongeveer € 450 en voor elke extra krat betaal je ongeveer € 175.

Ruimtegebruik

Een infiltratiekrat is zo gemaakt dat er een maximale holle ruimte is. Ook heeft het krat veel draagkracht. De kratten kunnen veel ruimte in beslag nemen. Wel heb je als voordeel dat je bovenop het krat een terras of grasveld kunt aanleggen. De ruimte is daarmee multifunctioneel.

Moeilijkheid

Eenvoudig zelf aan te leggen. Denk wel aan ontluchting en zandvang.

Grondverzet

De kratten moeten ongeveer 25 tot 50 cm onder de grond liggen. De kratten zijn meestal 40 cm hoog. Er is veel grondverzet nodig. De grond die je niet meer nodig hebt kun je afvoeren.

Onderhoud

Alleen zandvang en bladvang schoonhouden.

Klimaatdoelen

Water bergen en zorgen voor een natuurlijke aanvulling van het grondwater.

Biodiversiteit

Bijdrage verbetering biodiversiteit

Aandachtspunten

  • Als de bovenlaag van de grond vooral uit klei en leem bestaat is deze maatregel niet handig. Het water kan dan niet snel wegzakken in de bodem.
  • Houd rekening met minimaal 25 cm dekking. Bij zware belasting, zoals kratten onder een oprit, moet ongeveer 50 cm dekking aangehouden worden.
  • Leg het krat circa een halve meter boven de gemiddelde grondwaterstand.
  • Gebruik geen worteldoek, maar een geotextieldoek.
  • Maak gebruik van een blad- en zandvang om dichtslibbing te voorkomen. Een bladvang kan in extreme gevallen tevens dienst doen als overloop.
  • Blijf circa 2 tot 3 meter van de fundering en bomen vandaan.
  • Plaats de ontluchtings- en overlooppijp in een lager deel van de tuin. Bij piekbuien kan het regenwater dat niet meer in het infiltratiekrat past op die plek worden opgevangen.
  • Controleer de ontluchting. De regenpijp functioneert soms ook als ontluchting van het riool. Breng eventueel een alternatieve ontluchting aan.