Een verticaal infiltratiesysteem is een ideale maatregel om het regenwater op te vangen en in de bodem te laten wegzakken als:

  • er weinig plaats is in je tuin;
  • er ruimte is voor een graafmachine;
  • de grond zeer goed doorlatend is;
  • het grondwaterniveau diep is.

Verticale infiltratie bestaat uit een 5 meter diepe infiltratiebuis met kleine gaatjes. Daaromheen zit een infiltratiedoek en infiltratie- of lavazand. Het regenwater loopt via een zand- en vuilvangput naar deze infiltratiebuis waarna het in de bodem kan wegzakken.

Kosten

De kosten zijn laag. Vooral als je het vergelijkt met andere ondergrondse systemen.

Ruimtegebruik

Het ruimtegebruik is erg klein. Je hebt ongeveer tweemaal een oppervlakte van een diameter van 50 cm nodig.

Moeilijkheid

De aanleg van een verticaal infiltratie systeem is eenvoudig. Voor het boren van een gat heb je wel een machine met bijbehorende boor nodig. Dit kun je het beste laten doen. De andere onderdelen kun je ook zelf aanleggen.

Grondverzet

Voor de aanleg van de verticale infiltratiebuis is niet veel grondwerk nodig. Je moet wel nog de zand- en vuilvangput ingraven en de regenwaterleidingen aansluiten op jouw systeem.

Onderhoud

Er is niet veel onderhoud nodig. Af en toe moet je de zand- en vuilvangput legen.

Klimaatdoelen

Natuurlijke aanvulling van grondwater.

Biodiversiteit

Bijdrage verbetering biodiversiteit

Aandachtspunten

  • Als de bovenlaag van de grond vooral uit klei en leem bestaat is deze maatregel niet handig. Het water kan dan niet snel wegzakken in de bodem.
  • In oude woningen is de regenpijp vaak ook de ontluchting van het vuilwaterriool. Koppel je deze regenpijp af dan moet je de ontluchting weer herstellen.
  • Een infiltratiebuis heeft niet veel bergingscapaciteit. Dit hoeft geen probleem te zijn bij goed doorlatende grond en een diepe grondwaterstand.
  • Bij extreme onweersbuien kan de infiltratie toch soms ineens vol raken. Zorg ervoor dat het overtollig water kan wegstromen naar bijvoorbeeld de tuin of naar de straat.
  • Blijf circa 3 meter van de fundering en bomen vandaan. 
  • Diepte-infiltraties zijn niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden.