Klimaatverandering zorgt voor steeds hevigere regenbuien. Vanwege deze hevige regenbuien is ook de kans op wateroverlast groter. Dat kan vragen om maatregelen om je huis beter te beschermen tegen wateroverlast. Een van deze maatregelen is het aanleggen van drainage in je kelder.

Wat houdt het aanleggen van drainage in je kelder in?

Wanneer je kelder niet waterdicht is en de fundering rondom je woning niet goed is kan er water de kelder binnendringen. Om te zorgen dat dit water ook je kelder weer uit kan kun je drainage aanleggen in je kelder. Je kunt de drainage op verschillende plaatsen aanbrengen, in de rand, de vloer of de wand. Afhankelijk van waar het water binnenkomt kies je voor één van deze vormen.

Randdrainage

Voor het afvoeren van vocht dat via de naad, de plek waar keldervloer en de muren bij elkaar komen, de kelder binnen komt. Een gemetselde stenen goot voorzien van een waterdichte cementring leidt het water naar een verzamelpunt, waar een pomp het afvoert.

Vloerdrainage

Voor het afvoeren van water dat via de vloer de kelder binnen komt. De vloer wordt van stroken met een noppenmembraam voorzien. Via het membraam stroomt het water via kanaaltjes naar een verzamelpunt, waar een pomp het afvoert.

Wanddrainage

Wanneer water binnenkomt via de wanden en bekuiping van de kelder niet mogelijk is, dan kies je voor wanddrainage. Op een nieuw te plaatsen wand breng je een noppenmembraam aan. Het membraam zorgt dat het water naar het vloermembraam loopt.

Kosten

Het aanleggen van drainage in de kelder is mogelijk vanaf ongeveer € 3000. Vraag voor jouw specifieke situatie een offerte aan.

Ruimtegebruik

Deze maatregel heeft zin als (grond)water via een deur of andere opening op de begane grond, via de muren of via de riolering de kelder in stroomt.

Wat heb je nodig?

Voor het uitvoeren van rand-, vloer- of wanddrainage in je kelder heb je gespecialiseerde vakmensen nodig.