Klimaatverandering zorgt voor steeds hevigere regenbuien. Vanwege deze hevige regenbuien is ook de kans op wateroverlast groter. Dat kan vragen om maatregelen om je huis beter te beschermen tegen wateroverlast. Een van deze maatregelen is de regenwaterafvoer afkoppelen van de riolering en het regenwater opvangen in de tuin.

Wat houdt het opvangen van regenwater in je tuin in?

Wateroverlast ontstaat niet alleen door extreme regenval maar ook door toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen. Het riool krijgt grotere hoeveelheden regenwater te verwerken door deze bebouwing en verharding. Het riool kan deze grotere hoeveelheden regenwater niet goed verwerken waardoor straten en tuinen onder water komen te staan. Hierdoor kan het water via het riool door afvoerputjes en wc’s de woning binnenkomen. Het afkoppelen van de regenwaterafvoer van de riolering en het opvangen van het regenwater in je tuin kunnen uitkomst bieden. Het regenwater kun je bijvoorbeeld opvangen in een regenton of in infiltratiekratten. Ook kun je de verharding in je tuin vervangen door groen zoals gras, planten en bomen. Het regenwater kan dan op natuurlijke wijze via de bodem worden afgevoerd.

Kosten

Vanuit jouw gemeente kun je advies en subsidie krijgen voor het uitvoeren van maatregelen tegen wateroverlast. Of je advies en subsidie krijgt, en hoeveel subsidie, is afhankelijk van de gemeente waar je woont. Dit is terug te vinden op de website van jouw gemeente.

Ruimtegebruik

Deze maatregel heeft zin als water via de riolering of het toilet je huis binnenstroomt.

Wat heb je nodig?

Voor het afkoppelen van de hemelwaterafvoer heb je kluservaring of een aannemer nodig. Voor het aanleggen van een nieuwe tuin met meer groen en infiltratiekratten kun je een hovenier inschakelen. Als je zelf ervaring hebt met het werken in de tuin dan is een hovenier niet nodig.