HHNK heeft een Waterinnovatiefonds (WIF) ingesteld om bedrijven te helpen bij de laatste stappen om innovaties op de markt te brengen. Het gaat hier om innovaties die de ontwikkelfase voorbij zijn en aanvullende financiering nodig hebben om tot uitvoering te komen.

Omvang

Het WIF is een revolverend fonds van € 2 miljoen dat is ondergebracht bij de externe fondsbeheerder het Nationaal Groenfonds. Het WIF kent een maximale participatie van € 200.000 per aanvraag. De financiering dient terugbetaald te worden in de vorm van aflossing en het betalen van een zakelijke rente aan de fondsbeheerder (faillissement uitgezonderd).

Pitches

Potentiële kandidaten voor het fonds kunnen twee keer per jaar pitchen. De eerstvolgende mogelijkheid om te pitchen vindt plaats op donderdag 10 oktober 2024. Kandidaten gebruiken de pitch om hun idee te promoten en onderbouwen dit met een businessplan 'marktontwikkeling', waarvoor zij een format van HHNK ontvangen. U kunt zich (tot 3 oktober) aanmelden via WIF@hhnk.nl.

WIF-aanvraag indienen

Meer informatie over de procedure en de toekenning van de aanvraag vindt u in onderstaand reglement. Met specifieke vragen kunt u contact opnemen met de heer R.J. Sellies, 072 582 7560.

Toegekende financieringen

Geen WIF maar wel...?

Heeft u een innovatief voorstel dat niet voor financiering vanuit het WIF in aanmerking komt maar dat u wel aan HHNK wil voorleggen? Kijk dan op de pagina Innovatieloket.

Heeft deze informatie u geholpen?