In Nederland komt jaarlijks ongeveer 600.000 liter giftige antifoulingverf in het milieu terecht. Vanuit het Waterinnovatiefonds ontvangt Finsulate(externe link) financiering voor het in de zakelijke markt zetten van Finsulate Antifouling. Dit product is een duurzaam alternatief voor traditionele producten die chemicaliën in de verven gebruiken voor het tegengaan van aangroei van mosselen, algen en andere organismen. 

Finsulate Antifouling is een beschermende folie die de scheepsromp isoleert waardoor het voor de onderwaterorganismen veel moeilijker is zich te hechten aan het onderwaterschip. Eventuele aangroei is onder water eenvoudig weg te vegen en boven water met hogedruk af te spuiten. Doordat dit product geen gifstoffen afgeeft, heeft dit geen negatieve effecten voor de waterkwaliteit. Hierdoor kan Finsulate aanspraak doen op het Waterinnovatiefonds. Op dit moment bestaat Finsulate Antifouling in bescheiden mate voor de particuliere markt. Met ondersteuning van het Waterinnovatiefonds wordt de stap naar de zakelijke markt gezet met een zo circulair mogelijk product. Daarbij worden de lijm, de folie en de vezels verder verduurzaamd.