Vanuit het Waterinnovatiefonds ontvangt Priovention BV financiering voor het marktrijp maken van de INDI. Met dit product biedt Priovention(externe link) een duurzaam alternatief voor incontinentiematerialen. Jaarlijks gebruiken de mensen die hierop zijn aangewezen 1.850 wegwerpluiers per persoon. Het verbranden daarvan leidt tot 200.000 ton CO2-uitstoot. Met de INDI wordt het aantal benodigde luiers gereduceerd tot 10 stuks per zorgbehoevende per jaar.

INDI is een intelligente, industrieel wasbare incontinentieluier en kan 200 keer gewassen worden.

De INDI (Intelligent Diaper) is intelligent. Zo is een sensor geïntegreerd die de vulgraad van urine én ontlasting meet. De cliënt kan zo op het juiste moment worden verschoond. De sensor om beweging te analyseren is in ontwikkeling zodat decubitus kan worden voorkomen. Ook zullen in de toekomst pH-waarde, hartslag en andere vitale functies worden gemeten. Ziekten kunnen zo eerder geconstateerd en behandeld worden, denk aan urineweginfecties. Priovention biedt ondersteuning bij de overstap naar de INDI en verzorgt trainingen die de zorgverleners vertrouwd maken met de INDI en het ‘as-a-service’ Ecosystem.

Bij de reiniging van de INDI worden fosfaten uit urine opgevangen om kunstmest van te maken. Ontlasting wordt ingezet als voedingsbodem voor bacteriën die het rioolwater zuiveren. Een speciaal membraan dat medicijnresten uit het waswater filtert wordt ingezet. Pilotlocatie per april 2022 is hoofdlocatie RWZI Vallei en Veluwe in Apeldoorn.