Samen meten is veel meer weten, beter begrijpen en ‘next step watermanagement

Voor een optimale opbrengst van landbouwgrond ondersteunt Fixeau bij goed watermanagement. Fixeau's innovatieve diensten bieden voortdurend inzicht in de ontwikkelingen in grond- en oppervlaktewater.

Voor boeren, water- en natuurbeheerders heeft Fixeau een platform ingericht genaamd Fixeau View. Fixeau View geeft beter inzicht in het functioneren van water- en bodemsystemen en daarmee het juiste advies voor boer en waterschap. Dit leidt tot een betere water- en bodemkwaliteit en daarmee tot hogere productie van gewassen en hogere natuurwaarden.

Crowdsourcing

Bijzonder is dat Fixeau View bij de dataverzameling gebruik maakt van het crowdsourcing-principe. Hoe meer meetpunten en metingen en dus gebruikers, hoe nauwkeuriger de data zijn. De dataverzameling is bovendien erg eenvoudig door gemakkelijk te gebruiken meetinstrumenten op de smartphone, tablet of pc. De verzamelde data, bijvoorbeeld over de grondwaterstand of zoutgehalte, worden in Fixeau View direct vertaald in adviezen toegespitst op de specifieke wensen van de doelgroep. De adviezen zijn real time beschikbaar. En zo komt Fixeau tot haar motto: "Samen meten is veel meer weten, beter begrijpen en ‘next step watermanagement’."

Heeft deze informatie u geholpen?