Vanuit het Waterinnovatiefonds ontvangt SusPhos financiering in het kader van fosfaatterugwinning uit afvalwater. Specifiek is de financiering voor de verdere ontwikkeling van de gepatenteerde technologie, de engineering van de eerste full scale fabriek en versterking van het SusPhos-team. Naast het Waterinnovatiefonds maken de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), Rabobank en Shift-Invest onderdeel uit van het financieringsconsortium.

SusPhos is gespecialiseerd in het recyclen van fosfaat en andere verbindingen uit voornamelijk de afvalwaterzuivering. SusPhos heeft een pilotfabriek op de afvalwaterzuivering van Leeuwarden en werkt samen met leveranciers en klanten om gezamenlijk testen uit te voeren met de verschillende startmaterialen en producten af te stemmen op aan de marktbehoefte. CEO Marissa de Boer: "Met deze pilotfabriek laten we zien dat fosfaatterugwinning veel potentie heeft. De financiering van het consortium stelt ons in staat de eerste full scale fabriek te bouwen, waarna er velen zullen volgen."