Het bedrijf VSGM heeft een financiering vanuit het Waterinnovatiefonds gekregen voor het vergroten van de continuïteit van het verwerkingsproces met hun machines voor de circulaire verwerking van slib uit riool- en waterzuivering. Door slib te verwerken met de technologie van VSGM ontstaat een nieuw materiaal dat als grondstof te gebruiken is in de bouwindustrie, onder andere als cementvervanger.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft samen met het Nationaal Groenfonds in 2018 het Waterinnovatiefonds (WIF) opgezet om innovaties op het gebied van duurzame energie, circulaire economie, waterkwaliteit en waterveiligheid versneld op de markt te brengen. De innovatieve bedrijven kunnen uit heel Nederland komen, maar hun product of idee moet wel ook toepasbaar zijn voor HHNK. De techniek van VSGM (Van Slib Grondstof Maken) past hier naadloos bij. Met de financiering die het Waterinnovatiefonds gaat verstrekken zal de bestaande installatie aangepast worden voor de verwerking van grotere hoeveelheden slib en de specifieke eigenschappen van Nederlands slib. VSGM is het derde project dat gefinancierd wordt uit dit fonds.

VSGM maakt gebruik van een innovatieve methode voor een circulaire verwerking van slib uit riool- en waterzuivering. Nu wordt slib nog verwerkt in verbrandingsovens, gecomposteerd of gestort, met CO2-uitstoot of vervuiling tot gevolg. Door slib te verwerken met de technologie van VSGM, ontstaat een nieuw materiaal dat als grondstof te gebruiken is in de bouwindustrie. Naast zeer lage CO2-uitstoot heeft deze technologie ook bijna geen stikstofuitstoot. Deze zogenaamde MID MIX-techniek is wereldwijd gepatenteerd. In de grote delen van Europa wordt de MID MIX nu door VSGM op de markt gebracht.

Heeft deze informatie u geholpen?