Vanuit het Waterinnovatiefonds ontvangt BlueReactor systems bv(externe link) financiering voor de verdere uitrol van hun milieuvriendelijke Plasma reinigingstechnologie.

De gepatenteerde en in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven ontwikkelde technologie, reinigt de lucht zonder gebruik te maken van filters, water, chemicaliën en met een tot 98% lagere CO2-footprint dan bestaande systemen. Het milieuvoordeel ten opzichte van de traditionele behandelmethodes het chemisch wassen van lucht, het opvangen van de vervuiling in filters en het verbranden is substantieel. Er komen geen giftige stoffen in het (water)milieu, geen chemisch afval wat verwerkt moet worden en het product is onschadelijk voor mens en milieu.

Waterkwaliteit

Voor HHNK en andere waterschappen is deze behandelwijze belangrijk, omdat de gebruikelijke methodes zorgen voor een afvalstroom die tevens verwerkt moet worden en eveneens een hoge CO2-footprint hebben. Daarnaast hecht HHNK er ook veel waarde aan dat deze technologie ook in andere sectoren gebruikt kan worden en een van de stappen kan zijn naar een groene economie.

Forse markt

Voor HHNK en het Nationaal Groenfonds zijn dit de redenen om BlueReactor een stap verder te helpen bij het veroveren van de luchtreinigingsmarkt. De omvang van deze markt betreft jaarlijks ongeveer € 3 miljard.