Met gezond water bedoelen we oppervlaktewater met de juiste balans qua ecologie en (voedings)stoffen. Helder en fris water waar planten en dieren in kunnen leven, waar de landbouw en visserij gebruik van kan maken en waar mensen van kunnen genieten.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

Schoon en gezond water is schaars. Daarom is op Europees niveau afgesproken dat de kwaliteit van het grondwater en het water van sloten, plassen en vaarten moet verbeteren. Deze afspraken noemen we de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Maatregelen om waterkwaliteit te verbeteren

Om de waterkwaliteit in de toekomst te verbeteren leggen we natuurvriendelijke oevers aan, passen we gemalen aan zodat vissen veilig kunnen passeren en baggeren we voor een betere waterkwaliteit. Ook passen we het onderhoud van oevers aan: als de ruimte het toelaat, laten we meer begroeiing langs het water staan. Via het Landbouwportaal Noord-Holland werken we samen met de provincie, andere waterschappen, de LTO en agrarische collectieven om agrariërs te bewegen de bodem- en waterkwaliteit van hun eigen bedrijf te verbeteren. Verder monitoren we zwemwaterlocaties en voeren zo nodig met partners maatregelen uit om de zwemwaterkwaliteit op peil te houden.

De maatregelen vanuit de Kaderrichtlijn Water zijn weergegeven in het boekje Gezond water 2016-2021, dat u hieronder kunt downloaden. Onze plannen voor periode 2022-2027 kunt u inzien in het online KRW magazine 2022-2027.

Links

Downloads

  • Blauwalgen zijn bacteriën met een blauwgroene kleur. Ze leiden tot stank, vissterfte en een zwemverbod.
     
  • De 31 zwemlocaties in onze wateren worden maandelijks bemonsterd op zwemparamaters.
  • Voor gezond oppervlaktewater én uw eigen gezondheid is het beter om zo min mogelijk antifouling te gebruiken
  • De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve exoot en hoort niet in onze wateren thuis. Ziet u ze? Meld het aan ons.
    Rode Amerikaanse rivierkreeft. Foto door Wilco de Bruijne