Om te bepalen hoe het gesteld is met de waterkwaliteit in ons beheergebied, doet HHNK regelmatig metingen in het oppervlaktewater. Uit die metingen blijkt dat de stof dinoterb is aangetroffen bij verschillende meetpunten in het gebied.

Wat is dinoterb?

Dinoterb is een gewasbeschermingsmiddel om onkruid te bestrijden dat vanaf 1974 werd gebruikt. Het mag sinds 1 juli 1998 niet meer gebruikt worden in de landbouw. De werkzame stof dinoterb is slecht oplosbaar in water, enigszins vluchtig (de stof kan enigszins verdampen), redelijk afbreekbaar in bodem en weinig mobiel (de stof verplaatst zich niet makkelijk met het (bewegende) water en wordt niet makkelijk meegevoerd met het water).

Hoe komt het nu in het oppervlaktewater terecht?

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe, wanneer en waarom deze stof in het oppervlaktewater terecht is gekomen. Daarom onderzoekt HHNK de mogelijke oorzaken en mogelijke bronnen. Duidelijk is wel dat tijdens de monsternames in 2021 en 2022 op meer meetpunten verhoogde concentraties zijn gemeten in vergelijking met de jaren ervoor.  De resultaten kunnen bekeken worden in de landelijke Atlas bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. De toetsing van de metingen vindt ieder jaar plaats door alle metingen van het afgelopen jaar per meetlocatie te beschouwen en niet door het kijken naar een enkele meetwaarde. 

Moet ik me zorgen maken over mijn gezondheid? 

Deze stof is gemeten tijdens het monitoren van de waterkwaliteit. De waterkwaliteitsnorm voor deze stof is gebaseerd op het voorkomen van negatieve effecten voor waterorganismen bij langdurige blootstelling. Dus niet voor mensen. Overschrijdingen van de waterkwaliteitsnorm zeggen niets over eventuele risico's voor de volksgezondheid. Maakt u zich ongerust over milieueffecten van stoffen in uw omgeving, neem dan contact op met de GGD (zie de contactgegevens onderaan deze pagina).

Kan ik zelf gevangen vis eten op plaatsen waar dinoterb is gemeten? 

Het Voedingscentrum geeft adviezen over het eten van vis uit oppervlaktewateren. Er zijn voor zover bekend geen adviezen specifiek in relatie tot dinoterb. In zijn algemeenheid raadt het Voedingscentrum regelmatig eten van zelfgevangen zoetwatervis uit Nederlandse wateren af. 

Kan ik zwemmen op plaatsen waar dinoterb is gemeten? 

De provincie zorgt voor de veiligheid van het zwemwater en kan op grond van de ontvangen waterkwaliteitsgegevens een negatief zwemadvies of zwemverbod afgeven voor de officiële zwemwaterlocaties in open water. Meer informatie is te vinden op zwemwater.nl en op de website van de provincie

Kan mijn dier veilig zwemmen in sloten en kanalen waar dinoterb is gemeten of het water ervan drinken? 

De waterkwaliteitsnorm voor dinoterb is gebaseerd op negatieve effecten voor waterorganismen. Overschrijdingen van de waterkwaliteitsnorm zeggen niets over eventuele risico's voor de volksgezondheid of de gezondheid van uw dier.  

Kan ik water uit een sloot waar dinoterb is aangetroffen gebruiken voor mijn moestuin?

De waterkwaliteitsnorm voor dinoterb is gebaseerd op negatieve effecten voor waterorganismen. Overschrijdingen van de waterkwaliteitsnorm zeggen niets over eventuele risico's voor de volksgezondheid.  Als u zich ongerust maakt over uw gezondheid door stoffen in uw omgeving, dan kunt u contact opnemen met de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst):