In Nederland leven steeds meer Amerikaanse rivierkreeften. In ons beheergebied zijn dat drie soorten: de gevlekte, geknobbelde en de rode Amerikaanse rivierkreeft. De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve exoot. Dat betekent dat hij van nature niet in Nederland voorkomt maar hier wel goed kan leven. De kreeften planten zich snel voort. Ook hebben ze in onze wateren bijna geen natuurlijke vijanden. Daardoor nemen de aantallen snel toe. 

Schade 

Rode Amerikaanse rivierkreeft. Foto door Wilco de Bruijne
Rode Amerikaanse rivierkreeft (foto: Wilco de Bruijne)

Rode Amerikaanse rivierkreeften graven holletjes en tunnels in waterbodems en oevers. Soms graven ze ook een stukje in een dijk. Door hun graafwerk kunnen oevers afbrokkelen of verzakken. Ook eten de rivierkreeften waterplanten of knippen ze stuk. Dan komt er slib van de bodem in het water waardoor er minder zonlicht in het water komt en algen meer kans krijgen om zich te ontwikkelen. Voor de andere en nieuwe waterplanten is het dan moeilijker om te groeien. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de biodiversiteit. 

Wat doet HHNK?

De opkomst van Amerikaanse rivierkreeften is een landelijk probleem. Veel waterbeheerders zijn hiermee bezig en er worden verschillende onderzoeken gedaan naar een succesvolle aanpak. Deze is echter nog niet gevonden. Kreeften worden steeds meer gegeten door inheemse soorten als blauwe reiger, fuut, baars en snoekbaars, maar dat lijkt niet genoeg te helpen om de aantallen te verminderen.

Naast rivierkreeften komen binnen het beheergebied van HHNK meerdere (invasieve) exoten voor. De afgelopen jaren ervaren wij een toename hiervan. Daarom werken wij nu aan een Exotenbeleid met een aanpak. 

Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft met eieren
Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft met eieren

Vangen

Rivierkreeften mag je niet zomaar vangen. Op dit moment (2021) mogen alleen beroepsvissers met een speciale toestemming de uitheemse soorten vangen met fuiken of kreeftenkorven en verkopen. Sportvissers mogen alleen met een hengel op rivierkreeften vissen. Alleen als de hengelsportvereniging het volledig visrecht heeft mogen ze ook meegenomen worden. Gebruik daarvoor een goed afsluitbare emmer zodat de dieren niet onbedoeld verspreid worden. Het is verboden om de rivierkreeften in ander water uit te zetten, dan waar ze gevangen zijn. Rivierkreeften leggen honderden eitjes per keer, dus het verplaatsen van één kreeft kan al voor een nieuwe populatie zorgen. 

Melding doen

Heeft u ergens in ons beheergebied rivierkreeften gezien die oevers of dijken beschadigen? Geef dit dan, met duidelijke foto's, door via: https://www.hhnk.nl/melding-over-water. Als u ergens anders rivierkreeften heeft gezien dan kunt u die doorgeven via de app 'SnApp de exoot' of Waarneming.nl(externe link) doorgeven. Graag met een duidelijke foto zodat te zien is om welke soort het gaat.

Meer informatie

Bent u benieuwd welke soort u gezien heeft? Kijk bijvoorbeeld eens op de zoekkaart van Stichting EIS(externe link) of de uitgebreidere soortzoeker van Naturalis(externe link)

Meer informatie over rivierkreeften kunt u vinden op de websites van het Kennisplatform Rivierkreeft(externe link), Stichting EIS(externe link), STOWA(externe link) (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) of de Provincie Noord-Holland(externe link).