Onder het wateroppervlak bevindt zich een hele wereld van waterleven. Dat varieert van algen en waterplanten, tot kleine beestjes als kevers, slakken, larven van libellen en … vissen.

Vissen zijn de meest zichtbare en opvallende dieren van dat ecosysteem onder water. Ze spreken tot de verbeelding. De aan- of afwezigheid van bepaalde soorten kan iets zeggen over het ecosysteem. Zo leven soorten als zeelt of ruisvoorn graag in helder water met waterplanten. Een brasem of een karper is wat minder kieskeurig. Sommige soorten leven zowel in zoet als in zout water, afhankelijk van hun levensfase.

Het hoogheemraadschap beheert het water en heeft dus veel te maken met vis. Dat heeft verschillende aspecten:

 • Vismigratie

  We werken aan het oplossen van knelpunten voor vismigratie zodat vissen zich vrij kunnen bewegen van het ene naar het andere water.

 • Visvriendelijk maaien

  Bij het maaien van waterplanten letten we erop dat het zo weinig mogelijk schade geeft voor de vis.

 • Vissterfte

  Als u dode vis ziet of vis in nood, dan kunt u dat bij ons melden. Als het om meerdere vissen gaat is er mogelijk een probleem met de waterkwaliteit.

 • Visrechten en visbeleid

  Op veel van deze wateren geven we visrechten uit aan sport- en beroepsvissers. Hoe dit werkt staat beschreven in ons visbeleid.

 • Rivierkreeften

  De Amerikaanse rivierkreeft is een invasieve exoot en hoort niet in onze wateren thuis. Ziet u ze? Meld het ons.