Bloeiende boerensloot

Sloten met een goede waterkwaliteit zijn van grote waarde voor de biodiversiteit, voor de landbouw en voor bewoners en recreanten. HHNK zet zich samen met onder andere agrariërs in voor ecologisch beheer en onderhoud en voor een natuurlijke inrichting van sloten.

Hoe staat het met de ecologische kwaliteit van de boerensloten? Via het project Bloeiende boerensloot nodigen we agrariërs uit om zelf de kwaliteit van hun sloten in kaart te brengen. Hiervoor werken we samen met de agrarische collectieven ANV Hollands Noorden en Water, Land & Dijken.

Doel

Het doel van het project is om kennis over de ecologische kwaliteit van sloten te delen. Daarnaast verzamelen we informatie over de waterkwaliteit in het landelijk gebied. Samen met de deelnemers willen we kijken naar mogelijkheden om hier via agrarisch waterbeheer invloed op uit te oefenen.

Aandacht voor plantensoorten

De aanwezigheid van verschillende water- en oeverplanten zegt iets over de waterkwaliteit. Voedselrijk of voedselarm water bepaalt hoeveel en welke soorten planten er groeien. Kroos en algen groeien heel snel als er veel voedingsstoffen in het water zitten. Daardoor neemt de hoeveelheid zuurstof in het water af en kan er minder licht doordringen in de sloot. Dit heeft negatieve gevolgen voor het waterleven. Drijfbladplanten en ondergedoken waterplanten maken juist zuurstof in het water. Dat is goed voor de waterkwaliteit.

Wat wordt er van de deelnemers gevraagd?

De deelnemers voeren in juli of augustus langs twee of meer sloottrajecten een inventarisatie uit. Per sloottraject wordt informatie verzameld over verschillende zaken, zoals:

  • de locatie en het grondgebruik;
  • de sloot (o.a. diepte, breedte, baggerlaag);
  • de aanwezige planten onder, op en boven het water.

De gegevens kunnen online worden ingevuld.

Viewer

In de viewer zijn de locaties van de verschillende slootopnamen te bekijken. Door op het bolletje bij een bepaalde locatie te klikken, kunt u informatie over de betreffende sloot bekijken.

Samenvatting resultaten

In 2023 zijn door 29 deelnemers in totaal 92 sloottrajecten beschreven. De belangrijkste resultaten zijn samengevat in het onderstaande document.