Zelfscans en controle opslag van mest en composteren

Om te voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen weglekken, zijn er richtlijnen voor de opslag van agrarische bedrijfsstoffen zoals mest en voor het composteren. We hebben gezamenlijk met gemeenten, de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), de milieupolitie, de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en de Koninklijke Algemene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) zelfscans ontwikkeld voor agrarische ondernemers zodat ze zelf kunnen controleren of de opslag van agrarische stoffen of het composteren goed gaat. Ook krijgen ze praktische tips om hun opslag te verbeteren. In de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon controleren we de opslag de komende tijd samen met RUD NHN en de milieupolitie.

Heeft deze informatie u geholpen?