• Mollen vangen op de dijk

    Op sommige plekken in onze dijken zitten mollen. Deze laten we vanwege de waterveiligheid wegvangen door een professionele mollenvanger.

  • Kunstwerken

    Zeven afgekeurde sluizenĀ zijn aangepast in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

  • Dijkversterking Den Oever-Den Helder

    De dijken tussen Den Oever en Den Helder voldoen op verschillende plaatsen niet aan de norm.

    Kaart met gebied dijkversterking Den Oever - Den Helder