Den Helder

 • MANABAS COAST

  We monitoren de dynamiek van strand en duin. Dit maakt de weg vrij voor de implementatie van Nature-based Solutions in de Noordzeeregio.

 • TREASURE

  Bij gemaal De Helsdeur onderzoeken we hoe plastic wordt verspreid via het watersysteem en hoe we deze plasticvervuiling kunnen voorkomen.

 • Helderse Zeewering

  Bij de Helderse Zeewering voldoet het asfalt aan de buitenzijde van de dijk niet meer aan de norm.

 • Havendijk

  Een deel van de Havendijk voldoet niet aan de nieuwste waterveiligheidseisen. In de verkenningsfase onderzoeken we de mogelijke oplossingsrichtingen.

 • Verbetering natte infrastructuur Noordkop

  Met dit project verbeteren we de vismigratie en de visdiversiteit tussen de Waddenzee, het achterland en het IJsselmeer.

 • Mollen vangen op de dijk

  Op sommige plekken in onze dijken zitten mollen. Deze laten we vanwege de waterveiligheid wegvangen door een professionele mollenvanger.

 • Dijkversterking Den Oever-Den Helder

  De dijken tussen Den Oever en Den Helder voldoen op verschillende plaatsen niet aan de norm.