• Zeven afgekeurde sluizen worden aangepast in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
  • De dijken tussen Den Oever en Den Helder voldoen op verschillende plaatsen niet aan de norm.
    Kaart met gebied dijkversterking Den Oever - Den Helder