Foto van een waarschuwingsbord "Pas op, mollenklemmen".

Tijdens onze dijkinspecties constateren we soms dat er mollen in de dijk zitten. Mollen graven gangen in onze dijken waardoor ze de stabiliteit en de veiligheid van onze waterkeringen in gevaar brengen. Als we er niets aan doen, kunnen de mollengangen leiden tot een doorbraak bij hoog water.

Mollenklemmen en informatiebordjes

Om de schade door mollen te beperken, hebben we een professionele mollenvanger ingehuurd. Die plaatst mollenklemmen op de dijken waar mollen of mollengangen zijn gesignaleerd. Die klemmen staan er tijdelijk. We informeren wandelaars over het plaatsen van de mollenklemmen met behulp van speciale informatiebordjes. Die worden tegelijk met de klemmen geplaatst en ook weer weggehaald. Let daarom ook zelf op de informatiebordjes en lijn uw hond aan om ongelukken te voorkomen. Op de dijken waar we de klemmen en de bordjes plaatsen, loopt geen vee.

Voer voor uilen

Alle gevangen mollen worden als voer aangeboden bij een roofvogelhouder met uilen. Dit zijn de enige roofvogels die de mollen ook als voer zien. De overige roofvogels eten ze niet. We gooien dus niets weg.