De inhoud is geladen.

Campagnes

Samen houden we het water schoon

Zomers hebben veel mensen plezier in en op het water in Noord-Holland zoals tijdens het kanoën, suppen, zwemmen en varen. Door onze 15 moderne rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren we al het vieze water uit jouw toilet, wasbak of douche. Daarna stroomt het schoner de sloten in.

Waterbeleving 

Mensen zijn zich vaak niet bewust van het belang van water en de gevolgen van gedrag op de waterkwaliteit. Deze zomer willen wij bewustwording creëren en dragen we tips aan hoe je zelf een bijdrage kunt leveren aan schoon en gezond water. Wateroverlast merk je echt. Waterkwaliteit is minder zichtbaar maar wel belangrijk voor onze gezondheid en voor de flora en fauna.

Gebruik bijvoorbeeld geen gif in de buurt van water, ga zuinig om met water, spoel geen rommel (zoals vet, doekjes, tampons en lenzen) door het toilet, ruim afval op en was je auto in een wasstraat. Zo houden we samen het (oppervlaktewater) schoon.

Wat doen wij?

Het hoogheemraadschap zorgt met haar 15 rioolwaterzuiveringen voor het zuiveren van het afvalwater van alle huishoudens en bedrijven in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal tot en met Texel. We zorgen ervoor dat het water dat 1,4 miljoen inwoners dagelijks door het toilet en de afvoer spoelen, weer schoner in de sloot terecht komt. Dat doen we ook voor ongeveer 30.000 bedrijven in ons gebied.

Want, wat gebeurt er nou eigenlijk als je het toilet doorspoelt of doucht? Het vervuilde water komt dan namelijk bij een van onze rioolwaterzuiveringen terecht. We laten je zien hoe het zuiveren van het afvalwater bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) werkt.

Wat kun jij doen?

Vind jij schoner water ook belangrijk? Dan kan je zelf ook iets doen om bij te dragen: spoel geen rommel door het afvoerputje, spoel alleen de 3 p's door het toilet (poep, plas en wc-papier) en ruim het zwerfvuil op voordat het in het water belandt. Wil je weten wat je nog meer kan doen? 

Ga direct naar onze tips!

Lees ook de inspirerende verhalen van Waterbazen, mensen die met kleine aanpassingen heel waterbewust leven. 
Laat je op ideeën brengen!

Evenementen, tips en inspiratie