Samen klaar voor water

Regen, wind, storm; de herfst is een mooi seizoen. Maar het kan ook tot wateroverlast of in het ergste geval zelfs tot een overstroming leiden. Daarom versterken, onderhouden en inspecteren we onze dijken en duinen. En zorgen we er met onze jaarlijkse schouw voor dat een teveel aan water zo goed mogelijk weg kan. Je kan zelf ook iets doen.  Zorg dat jouw sloot en dakgoot schoon is, en wees voorbereid op onverwachte situaties. Meer tips?  

Wat doen wij allemaal?  

Ook in dit seizoen, met vaak veel regen en storm, werken wij hard om wateroverlast en overstroming te beperken. We versterken, onderhouden en inspecteren onze dijken en duinen. Met onze jaarlijkse schouw zorgen we dat de sloten schoon zijn en het water goed doorstroomt en afgevoerd wordt. We leggen waterbergingen aan om overtollig regenwater op te vangen. Ook geven we tips aan inwoners wat zij zelf kunnen doen tegen wateroverlast. 

 • Aanleg Boezemberging vliegveld Bergen

  Het voormalig vliegveld Bergen is op dit moment een polderwaterberging. We maken er een piekberging van voor de Schermerboezem.

 • Verbetering watersysteem polder Waard-Nieuwland en Wieringen

  In polder Waard-Nieuwland en op Wieringen zijn er knelpunten in de aanvoer en afvoer van water en treedt regelmatig wateroverlast op. Daarom gaan we het watersysteem verbeteren.

 • Gemaal Monnickendam

  Onder de N247, aan de noordkant van Monnickendam, bouwen we een nieuw gemaal.

 • Nieuwbouw gemaal De Poel

  Gemaal De Poel is vervangen. Het heeft nu een grotere verwerkingscapaciteit en is klaar voor een toekomst met meer regenval en periodes van droogte.

 • Najaarsschouw

  Tijdens de najaarsschouw controleren we of u het slootonderhoud goed heeft uitgevoerd.

 • Werk in de buurt

  Informatie over lopende projecten en onderhoudswerkzaamheden bij u in de buurt.

Wat kan jij zelf allemaal doen?

Jij kan zelf ook iets doen om wateroverlast te voorkomen, of hierop voorbereid te zijn. Bekijk de tips hieronder.

 • Onderhoud Schermersluisbrug

  In de komende maanden voert aannemer K. Dekker Bouw & Infra onderhoudswerkzaamheden uit aan de Schermersluisbrug in Nauerna.

Er is nog veel meer wat jij zelf kan doen tegen wateroverlast! Benieuwd? Kijk op de pagina Wat kan je zelf doen tegen wateroverlast? | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hhnk.nl)