Samen klaar voor water

Regen, wind, storm; de herfst is een mooi seizoen. Maar het kan ook tot wateroverlast of in het ergste geval zelfs tot een overstroming leiden. Daarom versterken, onderhouden en inspecteren we onze dijken en duinen. En zorgen we er met onze jaarlijkse schouw voor dat een teveel aan water zo goed mogelijk weg kan. Je kan zelf ook iets doen.  Zorg dat jouw sloot en dakgoot schoon is, en wees voorbereid op onverwachte situaties. Meer tips?  

Wat doen wij allemaal?  

Ook in dit seizoen, met vaak veel regen en storm, werken wij hard om wateroverlast en overstroming te beperken. We versterken, onderhouden en inspecteren onze dijken en duinen. Met onze jaarlijkse schouw zorgen we dat de sloten schoon zijn en het water goed doorstroomt en afgevoerd wordt. We leggen waterbergingen aan om overtollig regenwater op te vangen. Ook geven we tips aan inwoners wat zij zelf kunnen doen tegen wateroverlast. 

  • Najaarsschouw

    Tijdens de najaarsschouw controleren we of u het slootonderhoud goed heeft uitgevoerd.

  • Werk in de buurt

    Informatie over lopende projecten en onderhoudswerkzaamheden bij u in de buurt.

    Landschapshervorming

Wat kan jij zelf allemaal doen?

Jij kan zelf ook iets doen om wateroverlast te voorkomen, of hierop voorbereid te zijn. Bekijk de tips hieronder.

Er is nog veel meer wat jij zelf kan doen tegen wateroverlast! Benieuwd? Kijk op de pagina Wat kan je zelf doen tegen wateroverlast? | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hhnk.nl)