De Westfriese Omringdijk is ruim 126 kilometer lang en zo'n 800 jaar oud. De dijk loopt, de naam zegt het al, om West-Friesland heen. Voor de West-Friezen is de dijk door de eeuwen heen hun steun en toeverlaat tegen het woeste water. Want ooit was West-Friesland van alle kanten omringd door water. De sporen van de strijd tegen het water komt tot leven met verhalen, foto's en kaarten. Van gemaal Lely tot de Kolk van Dussen, van de Zijpe tot de Zuiderdijk.

Lees de verhalen hier op de website of gebruik de app Westfriese Omringdijk. Deze app brengt de sporen van de strijd tegen het water op de locaties zelf tot leven.

 • Burghorn

  De Schagerpaal vormt via via een herinnering aan de eerste grote landaanwinning in Noord-Holland, ruim 550 jaar geleden.

 • Keinsmerwiel

  In de Middeleeuwen brak de dijk bij stormvloed dikwijls door. Zo ontstonden soms meters diepe kolkgaten (wielen), zoals het Keinsmerwiel.

 • Uitwatering van de Schagerkogge

  Bij Kolhorn werd het teveel aan water van het voormalige waterschap Schagerkogge via een sluis gespuid.

 • Kolhorn

  Kolhorn lag tot 1844 aan zee. Het was een echt vissersdorp met visserswoningen en een kleine haven aan de Omringdijk.

 • Uitwatering van de Niedorperkogge

  Tussen 1654 en 1911 stonden hier vijf strijkmolens. Deze 'streken' overtollig boezemwater naar de hoger gelegen bovenkolk.

 • Uitwatering van de Raaksmaatsboezem

  Deze sluis uit 1883 diende tot uitwatering van de Raaksmaatsboezem. Deze bestond uit een aantal meren, waaronder de Heerhugowaard.

 • Kolk van Dussen

  In 2008 is de oude polder de Kolk van Dussen ingericht als waterberging. Deze heeft een capaciteit van 60.000 kubieke meter.

 • Gemaal Lely

  Voor het droogleggen van de Wieringermeer bouwde men twee gemalen: gemaal Lely bij Medemblik en gemaal Leemans bij Den Oever.

 • Kasteel Radboud

  Om West-Friesland in bedwang te houden, liet Floris V vijf kastelen bouwen. Kasteel Radboud is het enige dat bewaard is gebleven.

 • Stoomgemaal Vier Noorder Koggen

  Gemaal Vier Noorder Koggen bij Medemblik hield tussen 1869 en 1977 de polders van het gelijknamige waterschap droog.

 • De Dijkwerker

  Dit standbeeld gedenkt de inspanningen van vele generaties dijkwerkers die met schop en kruiwagen de dijk gemaakt en behouden hebben.

 • Proefpolder Andijk

  Voorafgaand aan de bedijking van de Wieringermeerpolder werd in 1926-1927 bij Andijk de Proefpolder aangelegd.

 • Wierdijk Enkhuizen

  De Wierdijk is in 1567 aangelegd. Deze karakteristieke zeemuur was toentertijd het enige obstakel voor de woeste Zuiderzee.

 • Het Grootslag

  De polder Het Grootslag strekt zich uit van Andijk in het noorden tot Broekerhaven in het zuiden. Het was tot in de vorige eeuw een waterrijk gebied.

 • Zuiderdijk

  Tussen Hoorn en Enkhuizen heet de Omringdijk Zuiderdijk. Hij is in de loop der eeuwen een aantal keer landinwaarts verplaatst.

 • Molen Schellinkhout

  Van de dertien poldermolens langs de Zuiderdijk is er nog maar één over: de Grote Molen van de oude polder Schellinkhout.

 • Dijkmagazijn Scharwoude

  In dijkmagazijnen lag materiaal en gereedschap om een dijkdoorbraak te voorkomen of een gat te dichten, zoals kruiwagens, scheppen en zandzakken.

 • Doorbraak bij Scharwoude

  In 1675 sloeg de waterwolf hier genadeloos toe. Ook nu zijn de littekens van de dijkdoorbraak nog duidelijk herkenbaar.

 • Gemaal C. Mantel en de Schermerboezem

  Dankzij de komst van boezemgemaal C. Mantel is HHNK voor de uitwatering op het Markermeer niet meer afhankelijk van sluizen.

 • Walingsdijk

  Deze banpaal tussen Avenhorn en Ursem geeft de oude grens aan van het rechtsgebied van de stad Hoorn.

 • Noordschermerdijk bij Rustenburg

  De molens langs de Noordschermerdijk zijn destijds gebouwd voor de drooglegging van de Heerhugowaard.

 • Huigendijk

  De Huigendijk loopt van Alkmaar naar Rustenburg. Hij lag vierhonderd jaar geleden tussen twee meren: de Heerhugowaard en het Schermeer.

 • Hoornse Vaart

  Op de plek van de Zeswielenbrug bevond zich vroeger een schutsluis. Deze is in de jaren dertig van de vorige eeuw verwijderd.

 • Schoorldam en de Rekere

  De Rekere liep van het Schermeer naar de Zijpe, toen nog een een langgerekt stroomgat. Omstreeks 1200 bouwde men een dam in de Rekere.

 • Dijk tot en met Krabbendam

  Kasteel Nuwendoorn was een dwangburcht van Floris V om de West-Friezen onder de duim te krijgen. Het werd na zijn dood vernield.