• Wegwerkzaamheden Waterland

  We voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn. 

 • Verbetering boezemkade De Gors-Vurige Staart

  Wij zijn beheerder van ruim 1.000 km regionale waterkering, waaronder de boezemkades langs de Gors en de Vurige Staart. De boezemkades in deze polders lopen langs de Purmerringvaart en de Purmer Ee.

 • Gemaal Monnickendam

  Onder de N247 bij Monnickendam gaan we een nieuw gemaal bouwen.

  Start aanleg Gemaal Katwoude-Monnickendam door de N247
 • Dijkversterking Katwoude

  De Alliantie Markermeerdijken versterkt twee van de vijf dijkvakken rond de Polder Katwoude, HHNK de overige drie.

  Module 12 dijkversterking polder Katwoude
 • Nieuwbouw gemaal De Poel

  Het huidige gemaal De Poel past niet meer in het moderne denken over klimaatverandering, vismigratie en zoetwaterbeheer en wordt daarom vervangen.

 • Verwijderen begroeiing op dijkbekleding

  We zijn begonnen met het op alternatieve wijze verwijderen (wegbranden) van begroeiing op de steenbekledingen van onze dijken langs het Markermeer en het IJsselmeer.

  Verwijdering bramen op dijk
 • Versterking Markermeerdijken

  We versterken ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam.

  Markermeerdijk Etersheimerbraak