Wat gaat er gebeuren?

In de periodieke toetsing en herbeoordeling zijn de boezemkades in deze polders op binnenwaartse (polderzijde) sterkte afgekeurd en dienen versterkt te worden volgens het programma Verbetering Boezemkeringen (VBK2).

Waar vindt het project plaats?

Het verbeteringstraject heeft de naam VBK De Gors-Vurige Staart gekregen en loopt vanaf de wijk De Gors in Purmerend langs de polder Vurige Staart door Ilpendam langs het Oudelandsdijkje richting de Kloosterdijk naar Noordeinde bij Monnickendam. De totale lengte van de desbetreffende trajecten is ca. 11 km en is opgedeeld in 7 secties (S06 t/m S12). De kleuren in onderstaande bijlage zijn bedoeld om de secties uit te lichten en zeker niet om aan te geven welke prioriteit betreffende sectie heeft.

Kaart project De Gors-Vurige Staart

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Afgelopen jaar is gebruikt voor de verkenning- en planfase. Dit betekent dat er diverse onderzoeken en metingen zijn gedaan om een voorkeursalternatief voor de verbeterde dijk op te stellen. Daarnaast zijn er allerlei conditioneringsonderzoeken gedaan (bijvoorbeeld gericht op de archeologie, flora & fauna en bodemonderzoek). Dit jaar wordt gebruikt om een definitief ontwerp te maken voor het 11 kilometer lange traject en gaan er gesprekken volgen met de omgeving. 2020 wordt gebruikt voor de vergunningprocedures en het maken van bestek, waarna begin 2021 de aanbesteding volgt en de werkzaamheden zullen aanvangen. Afhankelijk van de grondgesteldheid en andere factoren zal de uitvoering ca. 1,5 jaar in gebruik nemen.

Contactgegevens voor meer informatie?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager de heer Maarten Zon, via het contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Daardoor voldeed een groot deel van de dijk rond de polder niet meer aan de gestelde hoogte-eisen en stabiliteitseisen. Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, verbeteren we de dijk waar nodig. Na de werkzaamheden is de dijk voor de komende 20 jaren weer op orde.

Heeft deze informatie u geholpen?