Wat gaat er gebeuren?

Uit de toetsing en de herbeoordeling is gebleken dat de boezemkade langs het Oudelandsdijkje in Purmerend en het Molenpad bij Ilpendam niet meer voldoet aan de norm voor binnenwaartse stabiliteit. Dit betekent dat de dijk aan de polderzijde niet sterk genoeg is en daarom verbeterd moet worden. Met de dijkverbetering wordt ook het huidige fietspad verbreed. Door beide projecten te combineren wordt de omgeving maar eenmaal belast.

Waar vindt het project plaats?

Het te verbeteren traject ligt ter hoogte van de wijk de Gors in Purmerend en langs de polder Vurige Staart en stopt voor het bord bebouwde kom Ilpendam. De totale lengte van het traject is ca. 3,2 km.

Met wie werken we samen?

De verbreding van het fietspad is ontstaan uit een meekoppelkans, ingebracht door de Vervoerregio Amsterdam. Samen met deze organisatie en de gemeenten Waterland en Purmerend gaat HHNK de verbreding uitwerken en realiseren.

Wat wordt er gedaan en hoe lang gaat het duren?

Dijkverbetering

De afgelopen jaren zijn grond- en bodemonderzoeken gedaan, op basis daarvan is een ontwerp voor de dijkverbetering gemaakt. Langs het Oudelandsdijkje ter hoogte van de wijk de Gors brengen we aan de dijkzijde grotendeels beschoeiing aan en brengen klei aan in de binnenzijde van de dijk. Ter hoogte van de polder Vurige Staart verplaatsen we de dijksloot, zodat we ook hier klei kunnen aanbrengen in de berm.

Fietspad

Het huidige fietspad is gelegen op het Oudelandsdijkje in de gemeenten Purmerend en Waterland. Om deze gebruiksvriendelijk en veiliger te maken pakt HHNK in samenwerking met beide gemeenten en Vervoerregio Amsterdam het fietspad aan.

Overzichtstekening dijkversterking en fietspad Oudelandsdijkje
Impressie fiets- en voetpad

Op dit moment is een bouwteam, bestaande uit HHNK met aannemer AW Groep uit Hillegom, bezig met het ontwerp van verbreding van het fietspad met voetpad. Het huidige fietspad wordt daar waar dat kan verbreed tot circa 4,2 m breed en uitgevoerd in zwart asfalt. Hiermee voldoet het fiets- en voetpad aan de huidige normen en veiligheidseisen. Belijning op het zwarte asfalt zorgt voor de scheiding van beide delen.

Vergunningen

Begin 2024 wordt de nodige vergunning voor de verbreding van het fiets-/voetpad aangevraagd en gepubliceerd in het Waterschapsblad. Voor de dijkverbetering zijn de vergunningen al in 2021 verkregen.

Planning

De voorlopige planning is om de werkzaamheden in de periode juni-december 2024 uit te voeren. Eerst starten de werkzaamheden aan de dijk, aansluitend de werkzaamheden aan het fiets-/voetpad.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Maarten Zon, via het contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

Welk beleid ligt aan het project ten grondslag?

Het hoogheemraadschap zorgt voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering – het regent steeds harder en langer – zijn de controles en eisen aangescherpt. Daardoor voldeed een groot deel van de dijk rond de polder niet meer aan de gestelde hoogte-eisen en stabiliteitseisen. Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, verbeteren we de dijk waar nodig. Na de werkzaamheden is de dijk voor de komende 20 jaar weer op orde.