• Vervangen Kwadijkerbrug

  De Kwadijkerbrug gaan we vervangen door een geheel nieuwe draaibare brug.

 • Renovatie rioolgemaal Purmerend West

  We gaan het rioolgemaal Purmerend-West volledig automatiseren.

  Aanpassen van het leidingwerk van pomp in de kelder
 • Renovatie rioolgemaal Purmerend Noord

  Begin 2019 zijn de werkzaamheden aan het rioolgemaal Purmerend Noord gestart. Uit inspecties is gebleken dat het rioolgemaal toe is aan een grondige renovatie.

 • Verbetering boezemkade Wheredijk

  Verbetering boezemkade Wheredijk maakt deel uit van het grotere project Verbetering boezemkade polder Zeevang. De dijken blijken na inspectie niet aan de vastgestelde norm te voldoen.

 • Onderzoek kruidenmengsels Purmerdijk

  We doen onderzoek naar de invloed van kruidenmengsels op de erosiebestendigheid van de grasbekleding van dijken. Hiervoor zijn eind april de eerste proefvakken ingezaaid.

 • Verbetering boezemkade De Gors-Vurige Staart

  Wij zijn beheerder van ruim 1.000 km regionale waterkering, waaronder de boezemkades langs de Gors en de Vurige Staart. De boezemkades in deze polders lopen langs de Purmerringvaart en de Purmer Ee.