De dijken blijken na inspectie onder de vastgestelde norm te zijn. Om de waterveiligheid voor de toekomst te kunnen garanderen is het noodzakelijk om de dijk te versterken.

Wat gaat er gebeuren?

De boezemkade rond de Zeevang wordt verbeterd. Het project bevindt zich voor het grootste deel in de planfase. In deze fase inventariseren we wat er speelt in het gebied, met wie we te maken hebben etc. We proberen in deze fase al veel stakeholders te betrekken, zodat iedereen kan meedenken over het uiteindelijke resultaat.

Waar vindt het project plaats?

De versterkingen vinden plaats langs de boezemkade van de Purmerringvaart, de Where, de Beemsterringvaart en de Uitwatering van Kennemerland (de Korssloot). Bijgevoegd kaartje laat de sectie indeling zien van het gehele project lopende vanaf Edam richting Purmerend en vandaar langs Kwadijk en Hobrede naar Oosthuizen.

Plaatje van kaart met daarop de locaties aangegeven waar werkzaamheden zijn.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

In het najaar van 2022 is de binnendijk van de Purmerringvaart als eerste sectie van de polder Zeevang verbeterd. Er is extra grond aangebracht op de dijk, aan de kant van de woonhuizen in de wijk Wheermolen.

Begin 2023 hebben we vele bewoners gesproken op de bewonersavonden en hebben we veel wensen opgehaald. Daarna is het projectteam gestart met het  voorkeursalternatief  (VKA) voor een tweetal deelgebieden (DG1 en 3)

Op dit moment is het VKA voor DG1 afgerond en is er op 17 oktober 2023 voor de betrokkenen een inloopmiddag op de werf Kwadijk georganiseerd. Op deze middag legde het projectteam uit wat de voorkeur is voor de dijkverbetering Zeevang en wat dit voor de betrokkenen kan betekenen. 

Met wie werken we samen?

We werken in het hele project Zeevang samen met de gemeenten Edam-Volendam en Purmerend, met de Provincie Noord-Holland en met overige belangenverenigingen en belanghebbenden.

Storymap

Voor de ontwikkelingen rondom de dijkverbetering is een Storymap ontwikkelt. Deze Storymap vertelt het verhaal over de dijkverbetering polder Zeevang door middel van tekst, beeld en een interactieve kaart en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe informatie.

Storymap polder Zeevang

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282

Heeft deze informatie u geholpen?