De dijken blijken na inspectie onder de vastgestelde norm te zijn. Om de waterveiligheid voor de toekomst te kunnen garanderen is het noodzakelijk om de dijk te versterken.

Wat gaat er gebeuren?

De boezemkade rond de Zeevang wordt versterkt. Immers, de klimaatverandering, het regent harder en vaker en de bodem blijft dalen, maakt dat we tijdig moeten handelen om Noord-Holland te beschermen.

We zijn begonnen aan de planfase. Wat speelt er in het gebied, met wie hebben we te maken, etc.etc.

Waar vindt het project plaats?

We starten met de Wheredijk in Noord Purmerend. Aan de dijk liggen veel woonarken, die veel hinder gaan ondervinden, de dijk is immers hun toegang tot de woning. Maar ook het achterland zal er, het zij in mindere mate, overlast van gaan ervaren. Vervolgens gaan we verder met het landelijk gebied.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

 

De planfase neemt veel tijd. In de planfase proberen we al veel stakeholders te betrekken, zodat iedereen kan meedenken over het uiteindelijke resultaat.

Voor dit deel van het project, de polder Zeevang, is nog geen planning gemaakt. Het zal 2019 – 2020 worden.

Met wie werken we samen?

HHNK werkt samen met de gemeente Edam-Volendam en met overige belangenverenigingen en stakeholders. Alle belangen worden meegewogen.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager, mevrouw Wil Rootlieb via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282

Heeft deze informatie u geholpen?