De dijken blijken na inspectie onder de vastgestelde norm te zijn. Om de waterveiligheid voor de toekomst te kunnen garanderen is het noodzakelijk om de dijk te versterken.

Wat gaat er gebeuren?

De boezemkade rond de Zeevang wordt verbeterd. Het project bevindt zich voor het grootste deel in de planfase. In deze fase inventariseren we wat er speelt in het gebied, met wie we te maken hebben etc. We proberen in deze fase al veel stakeholders te betrekken, zodat iedereen kan meedenken over het uiteindelijke resultaat.

Waar vindt het project plaats?

De versterkingen vinden plaats langs de boezemkade van de Purmerringvaart, de Where, de Beemsterringvaart en de Uitwatering van Kennemerland (de Korssloot). Bijgevoegd kaartje laat de sectie indeling zien van het gehele project lopende vanaf Edam richting Purmerend en vandaar langs Kwadijk, Hobrede naar Oosthuizen.

Plaatje van kaart met daarop de locaties aangegeven waar werkzaamheden zijn.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De uitvoering van de verbetering van de dijk van de polder Zeevang start na de bouwvak 2022 bij de Kogerdijk aan de Purmerringvaart in Purmerend.

Wat zijn de werkzaamheden aan de Kogerdijk?

Vanaf september 2022 wordt de binnendijk van de Purmerringvaart verbeterd. Er wordt extra grond aangebracht op de dijk, aan de kant van de woonhuizen in de wijk Wheermolen. Eind december 2022 is het werk klaar.

De gele lijn op onderstaande luchtfoto geeft het projectgebied aan.

Hoe zijn de omleidingen geregeld voor project Kogerdijk?

Vanwege de werkzaamheden wordt de middelste wandel/fietsbrug afgesloten tussen de wijk Wheermolen en Purmer-Noord. Dit is de brug ter hoogte van de Vrouwenzandstraat-Lamoenstraat.

Volgens de huidige planning is de afsluiting van de brug tussen september 2022 en eind december 2022.  Fietsers en wandelaars moeten dus tijdelijk omlopen of omfietsen, via de bruggen aan de noord- en zuidkant van het project.

Zie hiervoor de onderstaande groengekleurde pijlen.

Met wie werken we samen?

We werken in het hele project Zeevang samen met de gemeente Edam-Volendam en de gemeente Purmerend, met de Provincie Noord-Holland en met overige belangenverenigingen en belanghebbenden.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282

Heeft deze informatie u geholpen?