• Wegwerkzaamheden Edam-Volendam

  We voeren werkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn.

 • Bomenkap Veringwoudweg Middelie

  Aan de Veringwoudweg worden 40 populieren gekapt. De bomen zijn door ouderdom sterk verzwakt, waardoor er steeds vaker takken uitbreken.

 • Onderhoud Jan Koningbrug

  In het najaar van 2022 is de Jan Koningbrug schoongemaakt en geschilderd. In het najaar van 2023 nemen we het deel onder de brug onder handen.

 • Vernieuwing rwzi Oosthuizen

  De rwzi Oosthuizen wordt vernieuwd. De conventionele zuivering met beluchtings- en nabezinktanks maakt plaats voor een Nereda zuiveringsinstallatie.

 • Onderhoud Damsluis Edam

  Er heeft onderhoud plaatsgevonden aan de sluismuren, de frontmuren en het bruggewelf. Een bolling in de onderkant van het gewelf wordt nader onderzocht.

 • Verbetering boezemkade polder Zeevang

  We versterken de boezemkade rond de Zeevang. De dijken blijken na inspectie niet aan de vastgestelde norm te voldoen.

 • Kunstwerken

  Zeven afgekeurde sluizen zijn aangepast in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

 • Verwijderen begroeiing op dijkbekleding

  Om de waterkerende functie van de Markermeer- en IJsselmeerdijken te beschermen branden we begroeiing op de steenbekledingen weg.

 • Versterking Markermeerdijken

  We versterken ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam.