• Wegwerkzaamheden Edam-Volendam

  We voeren werkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn.

 • Vernieuwing rwzi Oosthuizen

  De rwzi Oosthuizen wordt vernieuwd. De conventionele zuivering met beluchtings- en nabezinktanks maakt plaats voor een Nereda zuiveringsinstallatie.

 • Onderhoud Damsluis Edam

  Er heeft onderhoud plaatsgevonden aan de sluismuren, de frontmuren en het bruggewelf. Een bolling in de onderkant van het gewelf wordt nader onderzocht.

 • Verbetering boezemkade Beetskoog

  In de polder Beetskoog voldoet in totaal 5,8 kilometer kade niet aan de maatgevende normen voor de waterveiligheid.

 • Verbetering boezemkade polder Zeevang

  De boezemkade rond de Zeevang gaan we versterken. De dijken blijken na inspectie onder de vastgestelde norm te zijn.

  Plaatje van kaart met daarop de locaties aangegeven waar werkzaamheden zijn.
 • Verbetering watersysteem Beetskoog-West

  Met dit project maken we de gewenste peilverlaging mogelijk. Hiervoor scheiden we de dijksloot met de bebouwing van het agrarische water. Ook bouwen we een nieuw gemaal.

 • Kunstwerken

  Zeven afgekeurde sluizen worden aangepast in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

 • Verwijderen begroeiing op dijkbekleding

  We zijn begonnen met het op alternatieve wijze verwijderen (wegbranden) van begroeiing op de steenbekledingen van onze dijken langs het Markermeer en het IJsselmeer.

  Verwijdering bramen op dijk
 • Versterking Markermeerdijken

  We versterken ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam.

  Markermeerdijk Etersheimerbraak