• Onderhoud Jan Koningbrug

  In het najaar wordt de Jan Koningbrug schoongemaakt en geschilderd. In het najaar van 2023 nemen we het deel onder de brug onder handen.

 • Wegwerkzaamheden Edam-Volendam

  We voeren werkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn.

 • Vernieuwing rwzi Oosthuizen

  De rwzi Oosthuizen wordt vernieuwd. De conventionele zuivering met beluchtings- en nabezinktanks maakt plaats voor een Nereda zuiveringsinstallatie.

 • Onderhoud Damsluis Edam

  Er heeft onderhoud plaatsgevonden aan de sluismuren, de frontmuren en het bruggewelf. Een bolling in de onderkant van het gewelf wordt nader onderzocht.

 • Verbetering boezemkade polder Zeevang

  De boezemkade rond de Zeevang gaan we versterken. De dijken blijken na inspectie onder de vastgestelde norm te zijn.

  Plaatje van kaart met daarop de locaties aangegeven waar werkzaamheden zijn.
 • Kunstwerken

  Zeven afgekeurde sluizen zijn aangepast in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

 • Verwijderen begroeiing op dijkbekleding

  Om de waterkerende functie van de Markermeer- en IJsselmeerdijken te beschermen branden we begroeiing op de steenbekledingen weg.

  Verwijdering bramen op dijk
 • Versterking Markermeerdijken

  We versterken ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam.

  Markermeerdijk Etersheimerbraak