• We¬†voeren werkzaamheden uit aan de wegen die bij ons in beheer zijn.
 • De rwzi Oosthuizen wordt vernieuwd. De conventionele zuivering met beluchtings- en nabezinktanks maakt plaats voor een Nereda zuiveringsinstallatie.
 • Er heeft onderhoud plaatsgevonden aan de sluismuren, de frontmuren en het bruggewelf. Een bolling in de onderkant van het gewelf wordt nader onderzocht.
 • In de polder Beetskoog voldoet in totaal 5,8 kilometer kade niet aan de maatgevende normen voor de waterveiligheid.
 • De boezemkade rond de Zeevang gaan we versterken. De dijken blijken na inspectie onder de vastgestelde norm te zijn.
 • Met dit project maken we de gewenste peilverlaging mogelijk. Hiervoor scheiden we de dijksloot met de bebouwing van het agrarische water. Ook bouwen we een nieuw gemaal.
 • Zeven afgekeurde sluizen¬†worden aangepast in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
 • We zijn begonnen met het op alternatieve wijze verwijderen (wegbranden) van begroeiing op de steenbekledingen van onze dijken langs het Markermeer en het IJsselmeer.
  Verwijdering bramen op dijk
 • We versterken ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam.
  Markermeerdijk Etersheimerbraak