Wat gaat er gebeuren?

In de gemeente Edam-Volendam en een klein gedeelte in de gemeente Waterland wordt de bestaande rioolwaterpersleiding van rioolgemaal Volendam naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Katwoude vervangen en de afvoercapaciteit wordt vergroot.

Door inspecties is vastgesteld dat de bestaande rioolwaterpersleiding aan het einde van de technische levensduur is gekomen. In overleg met de gemeente Edam-Volendam is besloten om het tracé van de huidige persleiding te verlaten en een nieuw tracé te zoeken, zoveel mogelijk in gemeentegrond. De bestaande leiding ligt nu veelal in tuinen van inwoners en gedeeltelijk zelfs onder bomen. Een nieuw tracé beperkt de overlast voor de omgeving.

De nieuwe persleiding vanaf de Booster Edam en de toekomstige persleiding Baanstee Noord prikken in op de nieuwe persleiding Volendam-rwzi Katwoude. De bestaande aansluitingen worden overgezet op de nieuwe persleiding. Het betreft de persleiding van het recreatiecentrum Slobbeland, de persleiding van kaasboerderij Alida Hoeve en de persleiding van Hotel Volendam (Motel Katwoude). In de toekomst wordt ook het nieuwbouwplan Lange Weeren aangesloten.

In onderstaande afbeelding is de bestaande persleiding met geel aangegeven. De nieuwe persleiding is met lichtbruin weer gegeven. Hierbij ook een afbeelding van de nieuwe persleiding ook in Google Earth.

Werkwijze aanleg

De nieuwe persleiding wordt grotendeels aangelegd met horizontaal gestuurde boringen (HDD). Met een HDD kan over een langere afstand vanaf twee punten een leiding onder de grond aangebracht worden. Door de diepe ligging worden zo eventuele obstakels zonder belemmeringen gepasseerd en wordt overlast voor de omgeving beperkt.  Door deze uitvoeringsmethode hoeft het hoogheemraadschap maar op een aantal plaatsen werkterreinen in te richten. Binnen deze werkterreinen wordt de equipment van de HDD-installatie opgesteld.

Planning

Het project wordt in 2 fases uitgevoerd. In 2023 hebben we de aanleg van rioolgemaal Volendam tot aan de waterberging Zeddeweg gerealiseerd. In 2024 volgt het gedeelte van de waterberging Zeddeweg tot de rwzi Katwoude.

Andere ontwikkelingen

Er wordt nu onderzocht of we riothermie kunnen gaan toepassen. Warmte terug winnen uit rioolwater waardoor we huizen kunnen verwarmen. Dit onderzoek doet HHNK samen met de gemeente Edam-Volendam.

Contactgegevens voor meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectleider dhr. P. Stoop via het contactformulier of het algemene nummer 072 582 8282.