We zijn begonnen met het op alternatieve wijze verwijderen (wegbranden) van begroeiing op de steenbekledingen van onze dijken langs het Markermeer en het IJsselmeer.
De meeste dijken hebben voor het grootste deel een grasbekleding. Alleen daar waar de golfaanval te groot wordt, of waar het gras niet kan groeien, is de grasbekleding vervangen door een sterkere bekleding, zoals een steenbekleding, asfalt of een breuksteenbestorting.

Als de harde bekleding geen aaneengesloten oppervlakte vormt, zoals bij steenbekleding, is het verwijderen van begroeiing noodzakelijk. Tussen de stenen schiet onkruid omhoog, zoals distels en gras, maar ook houtachtige begroeiingen. Als deze niet op tijd worden verwijderd kan de bekleding aangetast worden. Dit heeft nadelige gevolgen voor de waterkerende functie van de dijk.

Wat gaat er gebeuren?

Het verwijderen van begroeiing met chemische bestrijdingsmiddelen is niet meer toegestaan. De meest voorkomende werkwijze van het verwijderen van begroeiing op dijken met harde bekleding is knippen/maaien met een bosmaaier (houtopschot) of borstelen van onkruidachtige vegetatie. Deze werkwijze is arbeidsintensief en daardoor relatief kostbaar en moet twee keer per jaar worden uitgevoerd om een goed streefbeeld te hebben voor het uitvoeren van inspecties. Daarom gaan we de begroeiing nu wegbranden. Er is altijd een waterwagen aanwezig om eventuele brandjes te blussen.

Waar vindt het project plaats?

Het betreft hier alle waterkeringen gelegen aan het Markermeer en IJsselmeer tussen Zaandam en Den Oever.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De aannemer verwijdert ieder jaar vóór 1 september alle begroeiing van de steenbekleding om aan het minimaal te behalen streefbeeld te voldoen.

Meer weten?

Als u meer wil weten over dit project kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of telefonisch via 072 - 582 8282.
 

Heeft deze informatie u geholpen?