• De Kalverpolderdijk en de Engewormerdijk tussen de bebouwde kom van de Zaanse Schans en de Bartelsluis wordt in de periode 2019-2021 versterkt.
  • Delen van de Overtoom leken niet meer te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Uit nader onderzoek is gebleken dat versterking niet nodig is.
  • We verstevigen de Noorddijk, zodat deze aan de norm voldoet. 
  • We zijn begonnen met het op alternatieve wijze verwijderen (wegbranden) van begroeiing op de steenbekledingen van onze dijken langs het Markermeer en het IJsselmeer.
    Verwijdering bramen op dijk
  • Een vak van 340 meter van de dijk bij Westknollendam voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Na de werkzaamheden is de dijk voor de komende 30 jaar op orde.
  • Delen langs de westzijde van de Nauernasche Vaart voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen.