• Dijkversterking Zaanse Schans

  De Kalverpolderdijk en de Engewormerdijk tussen de bebouwde kom van de Zaanse Schans en de Bartelsluis wordt in de periode 2019-2021 versterkt.
 • Dijkversterking Overtoom Westzaan

  Delen van de Overtoom voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. De dijk is afgekeurd op stabiliteit.
 • Noorddijk Brokking

  We verstevigen de Noorddijk, zodat deze aan de norm voldoet. 
 • Verwijderen begroeiing op dijkbekleding

  We zijn begonnen met het op alternatieve wijze verwijderen (wegbranden) van begroeiing op de steenbekledingen van onze dijken langs het Markermeer en het IJsselmeer.
  Verwijdering bramen op dijk
 • Dijkversterking Westknollendam

  Een vak van 340 meter van de dijk bij Westknollendam voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Na de werkzaamheden is de dijk voor de komende 30 jaar op orde.
 • Dijkversterking Nauernasche Vaart West

  Delen langs de westzijde van de Nauernasche Vaart voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen.