Het rioolgemaal Zaandam-West is een bestaand rioolgemaal dat dateert uit 1976. Het rioolgemaal bestaat uit een ontvangstkelder die wordt gevoed door een gemeentelijk aanvoerstelsel en een droge pompenkelder. Het rioolwater wordt verzameld in de ontvangstkelder en wordt met een persleiding naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Westpoort in Amsterdam gepompt.

Wat gaat er gebeuren? 

Het rioolgemaal is verouderd en storingsgevoelig en wordt gerenoveerd om weer bedrijfszeker te kunnen draaien. Om de renovatie uit te kunnen voeren wordt het rioolwater doorgepompt, ondanks dat het gemaal tijdelijk niet meer in werking is vanwege de renovatie. Daarom wordt gedurende de werkzaamheden een tijdelijke pompinstallatie (TPI) ingezet die de pompfunctie van het gemaal tijdelijk overneemt. Tijdens de renovatiewerkzaamheden worden o.a. beton-, sloop- en herstelwerkzaamheden uitgevoerd en werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties vernieuwd.

Waar vindt het project plaats? 

Het project vindt plaats in Zaandam-West.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De aannemer is na de voorbereiding begin januari van dit jaar op locatie gestart en de werkzaamheden duren naar verwachting tot en met juni van dit jaar.

Met wie werken we samen?

Grundfos Nederland BV.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.