Wat gaat er gebeuren?

In Volendam werken we aan de overname en nieuwbouw van het rioolgemaal De Worst. Dit gemaal pompt afvalwater naar de zuiveringsinstallatie Katwoude om vervuiling van het oppervlaktewater te voorkomen. Het oude gemaal was verouderd en wordt vervangen door een moderner exemplaar, ontworpen en beheerd door het hoogheemraadschap. Tijdens de werkzaamheden nemen we maatregelen om overlast voor omwonenden te minimaliseren.

Waar vindt het project plaats? 

Het project vindt plaats in de Begoniastraat/Dahliastraat/Foksiastraat in Volendam.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het project loopt van 1 september 2023 tot en met 31 januari 2024.

Met wie werken we samen?

We werken samen met de gemeente Edam-Volendam.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Peter Stoop via ons contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.