Wat gaat er gebeuren? 

HHNK zorgt voor veilige dijken in het beheergebied tussen Noordzeekanaal tot en met Texel. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege extremere weersomstandigheden zijn de controles en eisen hiervoor aangescherpt. Uit de toetsing blijkt dat de Broekermeerdijk (en Kanaaldijk vanaf het viaduct N235) niet voldoet aan de eisen voor hoogte en sterkte.

Waar vindt het project plaats? 

Het gaat om de Broekermeerdijk (en Kanaaldijk vanaf het viaduct N235) in de gemeente Waterland.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Het definitief ontwerp willen we in 2022 gereed hebben. Dan willen we ook de vergunningsprocedures hebben doorlopen. De start van de uitvoering is voorlopig gepland in najaar 2023.

Met wie werken we samen?

HHNK is opdrachtgever voor de dijkverbetering. Provincie Noord-Holland is eigenaar van de damwand langs de boezem. Gemeente Waterland is betrokken bij de werkzaamheden en verleent hiervoor de benodigde vergunningen

Meer weten?

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over dit dijkversterkingsproject? Neem gerust contact met ons op. De omgevingsmanager Carola Beers is voor dit project te bereiken via ons contactformulier en telefonisch (via ons Klant Contact Centrum op werkdagen 072 582 8282).

Voor de Gemeente Waterland is Han Hoonakkers contactpersoon. U kunt hem telefonisch bereiken via het algemene nummer 0299 65 8585.

Vanuit Provincie Noord-Holland is Timo Freriks contactpersoon. Via het algemene nummer 023 514 3143.