Wat gaat er gebeuren? 

HHNK zorgt voor veilige dijken in het beheergebied tussen Noordzeekanaal tot en met Texel. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege extremere weersomstandigheden zijn de controles en eisen hiervoor aangescherpt. Uit de toetsing blijkt dat de Broekermeerdijk (en Kanaaldijk vanaf het viaduct N235) niet voldoet aan de eisen voor hoogte en sterkte.

Waar vindt het project plaats? 

Het gaat om de Broekermeerdijk (en Kanaaldijk vanaf het viaduct N235) in de gemeente Waterland.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Afgelopen jaar is een eerste ontwerp voorgelegd aan o.a. bewoners die met de dijkversterking te maken krijgen. De grondwaterstand bleek echter anders dan de maatgevende waterstand waarmee is gerekend. Om deze reden zijn er afgelopen najaar peilbuizen geplaatst op diverse locaties aan de Broekermeerdijk. Deze peilbuizen monitoren we gedurende een jaar zodat we daarna een nieuw ontwerp hebben dat we waarschijnlijk eind 2024/begin 2025 kunnen delen met de omgeving. We willen vervolgens het definitief ontwerp in 2025 gereed hebben. Dan willen we ook de vergunningsprocedures hebben doorlopen. De start van de uitvoering is voorlopig gepland in najaar 2025.

Met wie werken we samen?

HHNK is opdrachtgever voor de dijkverbetering. Gemeente Waterland is betrokken bij de werkzaamheden en verleent hiervoor de benodigde vergunningen. Provincie Noord-Holland is eigenaar van de damwand langs de boezem en zal het gedeelte tussen Het Schouw en de Drievaart  komend jaar gaan vervangen. Indien u langs dit traject woonachtig bent of uw bedrijf is hier gelokaliseerd, wordt u hierover door Provincie Noord-Holland geïnformeerd.

Meer weten?

Heeft u vragen of behoefte aan meer informatie over dit dijkversterkingsproject? Neem gerust contact met ons op. De omgevingsmanager Carola Beers is voor dit project te bereiken via ons contactformulier en telefonisch (via ons Klant Contact Centrum op werkdagen 072 582 8282).

Voor de Gemeente Waterland is Han Hoonakkers contactpersoon. U kunt hem telefonisch bereiken via het algemene nummer 0299 65 8585.

Vanuit Provincie Noord-Holland is Ans Romijn-van den Burg contactpersoon. Zij is te bereiken via het algemene nummer 023 514 3143.