Waterschapsverordening en leggers

Waterschapsverordening

De Waterschapsverordening bevat de regels die wij hanteren om onze watergangen, waterkeringen en wegen te beschermen. Rond deze sloten, dijken en wegen zijn verschillende zones gedefinieerd en voor elke zone gelden weer andere regels. 

Leggers 

De leggers zijn digitale kaarten waarop de verschillende zones staan aangegeven. Hoe verder van de watergang of waterkering de werkzaamheden plaatsvinden, hoe meer er mogelijk is. Raadpleeg de legger dus voordat u met uw werkzaamheden begint.

Onderhoudsverordening 

Bepalingen over de onderhoudsverplichtingen in ons beheergebied vindt u in de Onderhoudsverordening.