De Keur bevat de regels die wij hanteren om onze watergangen en waterkeringen te beschermen. Rond deze sloten, dijken en duinen zijn verschillende zones gedefinieerd en voor elke zone gelden weer andere regels.

Als u iets wilt (laten) bouwen op of aan een sloot of waterkering en wilt weten wat er precies mogelijk is, kunt u onze leggers raadplegen: digitale kaarten waarop de verschillende zones staan aangegeven. Hoe verder van de watergang of waterkering de werkzaamheden plaatsvinden, hoe meer er mogelijk is. Raadpleeg de legger dus voordat u met uw werkzaamheden begint.

De Waterschapsverordening

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de gevolgen van deze wet is dat de huidige Keur en Wegenverordening worden vervangen door een Waterschapsverordening. De officiële bekendmaking is gepubliceerd op Overheid.nl(externe link)