Ons algemeen bestuur kiest uit zijn leden het dagelijks bestuur. Deze bestuurders vormen het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf (voorzitter) en vijf hoogheemraden.

De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar. 

Besluitenlijsten

Het huidige college van D&H bestaat uit de volgende leden:

Leden dagelijks bestuur en portefeuilleverdeling