Martin Kuipers is onze secretaris-directeur. Hij is de eerste adviseur van het bestuur en de schakel tussen bestuur en ambtelijk apparaat. Hij geeft leiding aan de ambtelijke organisatie, bewaakt de eenheid van beleid en is verantwoordelijk voor een adequate voorbereiding en uitvoering van de bestuursbesluiten.

E-mail