Hoogheemraad, portefeuillehouder integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed

E-mail

Politieke partij

Portefeuille

Integraal waterbeheer (stedelijk gebied) en cultureel erfgoed

 • Watersystemen stedelijk gebied
 • Klimaatadaptatie (1)
 • Watertoets
 • Waterprogramma
 • Uitwerking Deltavisie HHNK
 • Baggerbeleid (1)
 • Baggerplannen stedelijk gebied
 • Baggerdepots
 • Uitwerking NBW 2003 (2)
 • Watersysteemstudie/wateropgave 2.0 (2)
 • Uitwerking KRW (2)
 • Gemalen (2)
 • Grondwater
 • Visstandbeheer
 • Zwemwater
 • Watererfgoed (1)
 • Uniecommissie watersystemen