Hoogheemraad, portefeuillehouder waterveiligheid en wegen

Telefoon

 • 06-51422600

E-mail

Politieke partij

Portefeuille

Waterveiligheid en wegen

 • Hoogwaterbeschermingsprogramma
 • Primaire en regionale waterkeringen
 • Kustbeheer
 • Toekomst IJsselmeer-Markermeer
 • Waddengebied
 • Muskusratten
 • Uniecommissie Waterkeringen
 • Wegenbeleid
 • Vaarwegen
 • Uniecommissie Wegen