Hoogheemraad, portefeuillehouder integraal waterbeheer (landelijk gebied), 1e loco-dijkgraaf

E-mail

Politieke partij

 • BBB

Portefeuille

Integraal waterbeheer (landelijk gebied)

 • Watersystemen landelijk gebied
 • Peilbesluiten
 • Uitwerking NBW 2003 (1)
 • Uitwerking KRW (1)
 • Landinrichting en (agrarisch) natuurbeheer
 • Boezembeheer
 • Gemalen (1)
 • Klimaatadaptatie (2)
 • Baggerbeleid (2)
 • Baggerplannen landelijk gebied
 • Jachtrecht
 • RBO Rijn-West
 • Laag Holland
 • Strategisch Groenoverleg Provincie NH
 • Veenweideinnovatiecentrum (VIC) (1)